بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

ثبت ۸ زلزله در فیروزكوه استان تهران

ثبت ۸ زلزله در فیروزكوه استان تهران در هفته گذشته 8 زمینلرزه با بزرگای 2.5 تا 4 ریشتر در فیروزكوه استان تهران رخ داد، ضمن آنكه در ارد استان فارس زلزله 4 و دو زمینلرزه با بزرگای 3.4 و 3.2 در استان كرمانشاه به ثبت رسید.


به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، در هفته گذشته زلزله هایی با بزرگای ۲.۵، ۲.۵، ۲.۷، ۳.۶، ۳.۳، ۳، ۴ و ۳.۸ در فیروزکوه استان تهران رخ داد، ضمن آنکه ۴ زمینلرزه در سرگز با بزرگای ۳.۴، بستک با بزرگای ۳، جزیره هندورابی با بزرگای ۳.۴ و کوخرد با بزرگای ۳.۸ در استان هرمزگان به ثبت رسید.
جزئیات زمینلرزه های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۲۱ تیر
در رویان استان مازندران زلزله ۲.۶، در محمله استان فارس زلزله ۲.۷، در تربت جام استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، در بیرم استان فارس زلزله ۲.۶ و در نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
در ارد استان فارس زلزله ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری ارد، ۲۴ کیلومتری خنج و ۲۸ کیلومتری بیرم این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۱۱ کیلومتری و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
مرند استان آذربایجان شرقی با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷ کیلومتری مرند، ۱۳ کیلومتری کشکسرای و ۱۳ کیلومتری یامچی این استان گزارش شد.
یکشنبه ۲۲ تیر
سرگز استان هرمزگان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری سرگز و ۵۱ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان و ۳۸ کیلومتری فاریاب استان کرمان بوده است.
تسوج استان آذربایجان شرقی با زلزله ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری تسوج و ۲۹ کیلومتری شرفخانه استان آذربایجان شرقی و ۳۵ کیلومتری خوی استان آذربایجان غربی گزارش شد. زلزله ۲.۹ از دیگر زلزله های این منطقه بوده است.
فیروزکوه استان تهران با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۱ کیلومتری کیلان این استان به ثبت رسید. زلزله های ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری، ۳ در عمق ۸ کیلومتری، دو زلزله ۲.۵ و ۴ در عمق ۷ کیلومتری از دیگر زمینلرزه های این منطقه گزارش شد.
بستک استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۳ کیلومتری بستک و ۴۰ کیلومتری کوخرد استان هرمزگان و ۳۳ کیلومتری لار استان فارس بوده است.
در جم استان بوشهر زلزله ۲.۹ رخ داد.
قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۱۸ کیلومتری قصر شیرین، ۳۰ کیلومتری ازگله و ۳۶ کیلومتری سرپل ذهاب این استان بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
دوشنبه ۲۳ تیر
در دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، در ساغند استان یزد زلزله ۲.۷، در راور استان کرمان زلزله ۲.۷، دد پل سفید استان مازندران زلزله ۲.۶، در فاریاب استان کرمان زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری فاریاب، ۴۵ کیلومتری کهنوج و ۵۰ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.
خنج استان فارس زمینلرزه ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه نمود و کانون رومرکز آن در ۱۸ کیلومتری خنج، ۲۴ کیلومتری محمله و ۳۳ کیلومتری ارد رخ داد. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.
کهک استان قم با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری کهک استان قم و ۲۹ کیلومتری سفید دشت و ۳۱ کیلومتری نیاسر استان اصفهان رخ داد.
برازجان استان بوشهر زلزله ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۱۰ کیلومتری برازجان، ۱۸ کیلومتری آب پخش و ۲۰ کیلومتری سعدآباد این استان بوده است.
فیروزکوه استان تهران با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۲ کیلومتری کیلان این استان گزارش شد. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
سه شنبه ۲۴ تیر
در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۶، سردشت استان خوزستان زلزله ۲.۸، در پول استان مازندران زلزله ۲.۹، در اشکنان استان فارس زلزله ۲.۵ و در ارد استان فارس زلزله ۲.۵ رخ داد.
گهوار استان کرمانشاه زلزله ۳.۲ در عمق ۷ کیلومتری را تجربه نمود و کانون این رخداد لرزه ای در ۶ کیلومتری گهواره، ۲۲ کیلومتری کرند و ۲۳ کیلومتری کوزران این استان گزارش شد.
بهبهان استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری بهبهان و ۲۷ کیلومتری آغاجاری استان خوزستان و ۲۲ کیلومتری لیکک استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.
در زرآباد استان آذربایجان غربی پس از یک زلزله به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ به ثبت رسید و کانون آن در ۷ کیلومتری زرآباد، ۲۵ کیلومتری سیه چشمه و ۴۲ کیلومتری قطور این استان بوده است.
در بهاباد استان یزد زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۵ کیلومتری بهاباد و ۶۰ کیلومتری بافق استان یزد و ۵۶ کیلومتری کوهبنان استان کرمان بوده است.
چهارشنبه ۲۵ تیر
در جنت شهر استان فارس زلزله ۲.۶، در خنج استان فارس زلزله ۲.۶، در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹، در آرادان استان سمنان زلزله ۲.۵، در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
در جزیره هندورابی استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۳ کیلومتری جزیره هندورابی، ۲۷ کیلومتری جزیره کیش و ۴۲ کیلومتری بندرمقام این استان گزارش شد.
پنج شنبه ۲۶ تیر
در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۷ کیلومتری دیهوک، ۵۳ کیلومتری ارسک و ۶۹ کیلومتری بشرویه این استان بوده است.
کوخرد استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۱ کیلومتری کوخرد و ۴۶ کیلومتری بستک استان هرمزگان و ۶۱ کیلومتری لار استان فارس بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.
در لنده استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، در کشکسرای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹، در کمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۹، در خواجه استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ و در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹ رخ داد.
جمعه ۲۷ تیر
در دشتک استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۶، در گهواره استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، در جوانرود استان کرمانشاه زلزله ۲.۹، در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۶ و د حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
شهداد استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۳۷ کیلومتری شهداد، ۴۰ کیلومتری کرمان و ۴۱ کیلومتری هجدک این استان بوده است.
کیاسر استان مازندران زلزله ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود.1399/04/28
13:42:37
5.0 / 5
2419
تگهای خبر: زلزله
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۵
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی