آرشیو مطالب : لرزه نگاری


۴ استانی که بیشترین زمینلرزه های بزرگتر از ۵ را تجربه کردند

۴ استانی که بیشترین زمینلرزه های بزرگتر از ۵ را تجربه کردند

وقوع زلزله ای به بزرگی 6 ریشتر در ژاپن

وقوع زلزله ای به بزرگی 6 ریشتر در ژاپن
بهمن ۹۹؛

ایران ۷۹۲ بار لرزید

ایران ۷۹۲ بار لرزید

مختصات زلزله ۴ ریشتری پارس آباد اردبیل

مختصات زلزله ۴ ریشتری پارس آباد اردبیل

مختصات زلزله ۴ و هشت دهم ریشتری هجدك كرمان

مختصات زلزله ۴ و هشت دهم ریشتری هجدك كرمان

نیكاراگوئه 5 و یك دهم ریشتر لرزید

نیكاراگوئه 5 و یك دهم ریشتر لرزید

مختصات زلزله ۴ و یك دهم ریشتری لافت هرمزگان

مختصات زلزله ۴ و یك دهم ریشتری لافت هرمزگان
لیكك دوبار لرزید

لیكك در استان كهگیلویه و بویراحمد ۴ و شش دهم لرزید

لیكك در استان كهگیلویه و بویراحمد ۴ و شش دهم لرزید

ثبت بیشتر از 1000 زمین لرزه در اردیبهشت 98

ثبت بیشتر از 1000 زمین لرزه در اردیبهشت 98

زلزله ۴ و دو دهم ریشتری استان گلستان را لرزاند

زلزله ۴ و دو دهم ریشتری استان گلستان را لرزاند

زمین لرزه به افغانستان هم رسید

زمین لرزه به افغانستان هم رسید
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی