مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور ناجا اعلام كرد

تشریح وضعیت محدودیت های ترافیكی نوروز ۱۳۹۹

تشریح وضعیت محدودیت های ترافیكی نوروز ۱۳۹۹ به گزارش ایمن رها مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور ناجا، محدودیت های ترافیكی نوروز ۹۹ را اعلام نمود.


به گزارش ایمن رها به نقل از مهر، بر مبنای اعلام پلیس راهور، با عنایت به افزایش تردد و حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۱۳۹۹ و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیكی از روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه تا آخر روز شنبه ۱۶ فروردین ماه سال آینده به شرح زیر اجرا می شود. الف) محدودیت های كلی: ۱- عبور و مرور انواع موتورسیكلت در روزهای اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه ها و بزرگ راه ها، محورهای كرج – چالوس، هراز، فیروزكوه و سایر محورهایی كه لزوم ایجاد نماید ممنوع می باشد. ۲- در تمامی محورهای برونشهری كه در روزهای فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیكی برای انواع تریلر و كامیون اعمال می گردد، عبور و مرور انواع تریلر، كامیون، تانكرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می گردد كه مقررات یكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند. ۳- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت در تاریخ ۱۳/۱/۹۹ در كلیه محورهای برون شهری كشور ممنوع می باشد. ب) محدودیت های محوری: ۱- محور كرج – چالوس ۱-۱- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت همچنان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع می باشد. ۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ همان روزها از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ تاریخ های مذكور الی ساعت ۲۴۰۰ از میدان امیركبیر كرج به سمت مرزن آباد به صورت یكطرفه یم باشد. ۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روزهای دوشنبه، جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ الی ساعت ۰۲۰۰ صبح روز پس از كرج و ابتدای آزادراه تهران شمال (انتهای بزگراه آزادگان) به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ تاریخ های مذكور الی ساعت ۰۲۰۰ صبح روز پس از مرزن آباد به سمت كرج و تهران به صورت یكطرفه خواهد بود. تبصره: درصورت افزایش حجم تردد در آزادراه تهران – شمال و احنمال كندی ترافیك در داخل تونل ها با بیان مأمورین مستقر در محل مسیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب به صورت مقطعی از آغاز آزادراه در هر دو مسیر مسدود خواهد شد. ۲- محور هراز: ۲-۱- تردد انواع تریلر از محور هراز همچنان ممنوع می باشد باشد.۲-۲- تردد انواع كامیون و كامیونت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ الی ساعت ۲۴۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۰۴/‏۰۱/‏۹۹‬ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه تاریخ های ۵-۶-۷/۱/۹۹ و از ساعت ۰۶۰۰ روز جمعه تاریخ ۰۸/‏۰۱/‏۹۹‬ الی ساعت ۰۲۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‏۰۱/‏۹۹‬ و همچنان از ساعت ۱۲۰۰ ظهر تاریخ ۱۱/‏۰۱/‏۹۹‬ الی ساعت ۲۲۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۹۹‬ از رودهن به آمل و بالعكس ممنوع می باشد. ۲-۳- در تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ مسیر رودهن به آمل یكطرفه اعلام می شود. ۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روزهای دوشنبه، جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ الی ساعت ۰۲۰۰ صبح روز پس از رودهن به آب اسك ممنوع بود ه و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ تاریخ های مذكور الی ساعت ۰۲۰۰ صبح روز پس از آب اسك به رودهن (محدوده مشاء) به صورت یكطرفه خواهد بود. ۳-محور تهران – فیروزكوه – قائم شهر: الف) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه و دوشنبه تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ و ۱ و ۱۱ /۱/۹۹ از مسیر جنوب به شمال محور تهران – فیروزكوه – قائم شهر ممنوع می باشد. ب) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴ روزهای جمعه، پنج شنبه و جمعه تاریخ ۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر – فیروزكوه – تهران ممنوع می باشد. ۴-آزادراه كرج – قزوین: تردد انواع تریلر و كامیون در راه كرج به قزوین از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸-۲۹/۱۲/۹۸ و ۱/۱/۹۹ و ۴/۱/۹۹ و مسیر قزوین به كرج هم از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۴-۸-۱۴-۱۵/۱/۹۹ ممنوع می باشد. ۵- محور قدیم قزوین – رشت و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۵-۱ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۵-۲ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۰۴/‏۰۱/‏۹۸‬ ۶- محور قدیم ساوه-همدان، و قدیم ساوه-سلفچگان و بالعكس تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۶-۱ - از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۸ /۱۲/۹۸ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ ۶-۲ - از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۷ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۸/‏۰۱/‏۹۹‬ ۶-۳ -از ساعت ۱۲۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۱/‏۰۱/‏۹۹‬ ۶-۲ - از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۱۴ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۹۹‬ ۷- محور بیجار – غار علیصدر – همدان و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۷-۱ - از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۸ /۱۲/۹۸ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۴/‏۰۱/‏۹۹‬ ۷-۲- از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۷ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۰۸/‏۰۱/‏۹۹‬ ۷-۳- از ساعت ۱۲۰۰ تاریخ ۱۱ /۱/۹۹ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۹۹‬ ۸- محورهای اردبیل – آستارا و اردبیل – سرچم و بالعكس تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۸-۱- از ساعت ۱۲۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ و ۷/۱/۹۹ ۸-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۹/‏۱۲/‏۹۸‬ و ۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۹- محورهای آزادراهی و بزرگراهی مشهد – قوچان، مشهد - سبزوار، مشهد – تربت حیدریه و بالعكس تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۹-۱- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۹-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۰- محورهای فاروج – شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۰-۱- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۰-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۱- محور گلوگاه – گرگان – جنگل گلستان – چمن بید و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۱-۱- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۱-۲- از ساعت ۰۷۰۰ ظهر الی ۲۲۰۰ ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۲- محور دیهوك – راور و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۲-۱- از ساعت ۱۲۰۰ مورخه ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ الی ۰۷۰۰ تاریخ ۰۲/‏۰۱/‏۹۹‬ ۱۲-۲- از ساعت ۱۲۰۰ مورخه ۰۴/‏۰۱/‏۹۹‬ الی ۰۷۰۰ تاریخ ۰۵/‏۰۱/‏۹۹‬ ۱۲-۳- از ساعت ۰۷۰۰ مورخه ۱۴/‏۰۱/‏۹۹‬ الی ۰۷۰۰ تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۹۹‬ ۱۳- محورهای یزد – طبس، طبس – اصفهان، بیرجند – قاین و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۳-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۳-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۴-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۴- محورهای بانه – سقز، مریوان – سنندج و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۴-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۵-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۵- محورهای اصلی استان بوشهر: تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۸‬ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۹۹‬ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد. ۱۶- محور بوشهر – شیراز و بالعكس تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۶-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۶-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۷- محور ایذه شهركرد و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۱۷-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۷-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۷-۳- تردد انواع اتوبوس های كاروان راهیان نور از تاریخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۸‬ الی آخر تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۹۹‬ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشك – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان – شهركرد بعنوان مسیر جایگزین تعیین می گردد. ۱۸- محور اراك – قم، جاده قدیم تهران – قم و بالعكس: تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۰۸/‏۰۱/‏۹۹‬ در محور فوق ممنوع می باشد. ۱۹- محور پلدختر – اسلام آباد و خرم آباد – پلدختر و بالعكس ۱۹-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۱۹-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۱۹-۳- تردد كلیه اتوبوس ها در خرم آباد – پلدختر از تاریخ ۲۵/‏۱۲/‏۹۸‬ الی آخر تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۹۹‬ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر آزادراه خرم آباد – پل زال بعنوان مسیر جایگزین تعیین می گردد. 20- محور یاسوج – اصفهان، یاسوج – بابامیدان، گچساران – نورآباد، گچساران – بهبهان و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۰-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۰-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۲-۱۴و۱۵/۱/۹۹ ۲۱- محور قدیم كاشان – قم و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۱-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۱-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۴ و ۱۵/۱/۹۹ ۲۲- محور بندرعباس – حاجی آباد – سیرجان و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۲-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۲-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹ ۲۳- محورهای جیرفت – بندرعباس، جیرفت – بم – كرمان، جیرفت – بافت و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۳-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۹/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۳-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹ ۲۴- محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و لردگان – یاسوج و بالعكس تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۴-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۴-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱ – ۴-۸-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹ ۲۵- محورنائین-خور-طبس و بالعكس تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۵-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۵-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۴-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹ ۲۶- محورهای شیراز –نورآباد –گچساران، شیراز – كازرون – بوشهر و بالعكس: تردد انواع تریلر كامیون در ساعات و تاریخ های و تاریخ های زیل در این محور ممنوع است: ۲۶-۱- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸/‏۱۲/‏۹۸‬ ۲۶-۲- از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۱-۴-۸-۱۲- ۱۴ و ۱۵/۱/۹۹ پ) محدودیت های محمولات ترافیكی: ۱- حمل و نقل محصولات ترافیكی كه از قبل پروانه عبور دریافت كرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۸‬ تا ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز سه شنبه تاریخ ۰۵/‏۰۱/‏۹۹‬ و از ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز پنج شنبه تاریخ ۰۷/‏۰۱/‏۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‏۰۱/‏۹۹‬ و همینطور از ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز دوشنبه تاریخ ۱۱/‏۰۱/‏۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۹۹‬ ممنوع می باشد. ۲- صدور عبور مجوز برای خودرو های ترافیكی از تاریخ ۲۵/‏۱۲/‏۹۸‬ الی ۱۶/۱/۹۹ ممنوع می باشد. تبصره: برای تاریخ های ۵-۶-۹-۱۰/۱/۹۹ صرفاً برای محمولات ترافیكی دارای لزوم ملی حسب تشخیص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر می گردد. ت) محدودیت های خودرو های ترانزیت حامل مواد سوختی: ورود و تردد كلیه خودرو های ترانزیت مواد سوختی از ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۸‬ تا ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز سه شنبه تاریخ ۰۵/‏۰۱/‏۹۹‬ و از ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز پنج شنبه تاریخ ۰۷/‏۰۱/‏۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۰۹/‏۰۱/‏۹۹‬ و همینطور از ساعت ۰۷۰۰ بامداد روز دوشنبه تاریخ ۱۱/‏۰۱/‏۹۹‬ تا ساعت ۰۷۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۹۹‬ ممنوع می باشد. ضمن اینكه خودرو های مذكور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۳۹۹ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود. تبصره: وسایل نقلیه مبحث این بند از ضوابط مندرج در ردیف ۲ بند الف محدودیت های كلی (در صفحه ۱) مستثنی می باشند. ث) اعمال محدودیت های پیشبینی نشده: در صورت احتیاج به اعمال محدودیت های پیشبینی نشده در محورهای تحت پوشش استان ها به منظور كنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، رؤسای پلیس راه استان ها با هماهنگی پلیس راه ناجا و به صورت مقطعی و منطقه ای با در نظر گرفتن فرصت كافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند. مراتب توسط پلیس راه ناجا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور ناجا اطلاع داده می شود. تبصره: در صورت عادی بودن تردد در محورهایی كه در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیكی پیشبینی شده است رؤسای پلیس راه استان ها با هماهنگی پلیس راه ناجا می توانند ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ های در نظر گرفته اقدام نمایند.

1398/12/22
14:31:32
5.0 / 5
3594
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی