پرداخت یكسان خسارت بیمه به خودرو میلیاردی و ۲۲۰ میلیونی

پرداخت یكسان خسارت بیمه به خودرو میلیاردی و ۲۲۰ میلیونی به گزارش ایمن رها وقتی قانون مصوب در بیمه شخص ثالث با تحولات اقتصادی و انفجار قیمت ها در بازار خودرو همخوانی نداشته و به روز نمی گردد، باید صاحبان خودروهایی كه این روزها خودرویشان چند صد میلیونی یا میلیاردی شده فقط در حد یك خودروی نهایت ۲۲۰ میلیون تومانی خسارت دریافت نمایند و مابقی زیان به كسی مربوط نیست؛ قانونی كه حتی صنعت بیمه نسبت به آن معترض و درخواست اصلاح داده است.


به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، تغییر در قانون بیمه شخص ثالث در چند سال گذشته و طبقه بندی خودرو ها در دو بخش متعارف و غیر متعارف(لوکس) برای پرداخت خسارت در حالی صورت گرفت که پس از تصویب آن به تدریج بازار خودرو دستخوش تحولات بسیاری شده و قیمت در آن دیگر قابل مقایسه با زمان تصویب قانون مربوطه نیست؛ به صورتی که هم اکنون عمده خودرو های موجود در بازار که زمانی جزو خودرو های متعارف تقسیم بندی می شدند با افزایش تند قیمت در بازار، در رده خودرو های غیرمتعارف قرار گرفته و در بیمه شخص ثالث متضرر می شوند ؛ روالی که صاحبان رضایتی از آن ندارند.
در همین رابطه عباس خسروجردی- مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی- در گفت وگویی با ایسنا، وضعیت و سقف پرداختی بیمه شخص ثالث امسال و مشکلات ناشی از آنرا مورد بررسی قرار داده و تشریح کرده است.

اعمال محدودیت قانونی برای پرداخت خسارت
وی با اشاره به اینکه تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیاندیده قائل نبود، توضیح داد: یعنی اگر خسارت به یک خودرو لوکس چند صد میلیونی تومانی هم وارد می شد مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می کرد. اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث قانونگذار خودرو ها را بر مبنای معیار قیمت به خودرو های متعارف و نامتعارف تفکیک کرده و برای جبران خسارت مالی خودرو های نامتعارف حد تعیین کرده است. بر این مبنا خودروی متعارف به خودروئی گفته می شود که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود.
خسروجردی اضافه کرد: بر این اساس امسال که مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده، نصف آن یعنی ۲۲۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودرو ها در پرداخت خسارت است. به عبارتی خودرو های تا سقف این قیمت، متعارف و بالاتر از آن نامتعارف شناخته می شوند.

پرداخت نامحدود خسارت به خودرو های تا ۲۲۰ میلیون
این مقام مسئول در بیمه مرکزی درباره وضعیت پرداخت خسارت به خودرو های متعارف و غیر متعارف هم توضیح داد: اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن امسال حداکثر ۲۲۰ میلیون است در یک حادثه رانندگی گرفتار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود. حال اگر مقصر حادثه بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، این مبلغ تا سقف تعهداتی که در بیمه نامه درج شده است توسط شرکت بیمه پرداخت می شود و اگر بیمه نامه نداشته یا تعهدات بیمه نامه کافی نباشد، کل خسارت و یا مبلغ مازاد بر تعهد بیمه گر را مقصر حادثه باید جبران کند. یعنی برای خودروهایی که تا سقف ۲۲۰ میلیون ارزش دارند، هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

قانون به ضرر خودرو های بالای ۲۲۰ میلیون
وی با اشاره به اینکه اگر خودروی زیان دیده بیشتر از ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد که البته هم اکنون خیلی از خودرو ها در این رده قرار دارند، نحوه پرداخت خسارت به آنها متفاوت خواهد بود. افزود: بر این اساس اگر خودروی زیان دیده مثلا ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد با عنایت به این که از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیشتر از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر هم نخواهد بود.

وقتی قطعات خودرو میلیاردی به اندازه خودرو ۲۲۰ میلیونی می ارزد
خسروجردی توضیحات بیشتری عرضه کرد و اظهار داشت: اگر خسارت وارده جزئی باشد، بعنوان مثال گلگیر آن خسارت دیده باشد با عنایت به این که خودرو زیان دیده نامتعارف به حساب می آید مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه فقط در حد خسارت وارده به گلگیر یک خودرو متعارف مسوول است؛ به این صورت که خسارت گلگیر خودروی ۲۲۰ میلیون تومانی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و آنگاه معادل آن برای خودروی صدمه دیده پرداخت می شود؛ ازاین رو کارشناسی و پرداخت خسارت به یک خودروی گرانقیمت چه خسارت جزئی یا کلی باشد متناظر با بالاترین قیمت یک خودروی متعارف که در حد ۲۲۰ میلیون تومان ارزش دارد صورت خواهد گرفت.

شرکت های بیمه باید بالاترین حد خسارت را بدهند
مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی تصریح کرد: شرکت های بیمه در زمان اعمال این قاعده باید توجه نمایند که امکان دارد چند خودرو در بازار با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان وجود داشته باشد، آنگاه بالاترین حد خسارت که می توان به خودرو های با این رنج قیمت پرداخت کرد مبنای پرداخت خسارت به خودروی غیر متعارف است.

زیان قانون بیمه ثالث را با بیمه بدنه جبران کنید
این مقام مسئول در بیمه مرکزی با اشاره به اینکه خودروهایی که بالای ۲۲۰ میلیون تومان هستند باید برای جبران زیان از بیمه بدنه استفاده کنند، اضافه کرد: گرچه بیمه نامه بدنه اختیاری است ولی با عنایت به افزایش قیمت خودرو ها و وجود قاعده ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث سفارش می شود دارندگان خودرو ها و بخصوص کسانی که خودروی گران قیمت دارند نسبت به خرید بیمه نامه بدنه از شرکت های بیمه اقدام نمایند تا در زمان بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل مواجه نشوند.
خسروجردی در ارتباط با تعیین و پرداخت خسارت بدنی هم اظهار داشت: اساسا قانون بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵در این رابطه بدون سقف است و در صورتی که میزان دیه شخص ثالث مصدوم یا فوت شده بیشتر از تعهد مندرج در بیمه نامه باشد، مبلغ مازاد بر بیمه نامه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران می شود.
به قول وی، برای همین از سال ۱۳۹۵ طبق قانون احتیاج به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه و صدور الحاقیه پس از افزایش دیه توسط قوه قضائیه وجود ندارد، اما در مورد خسارت های مالی این نیاز وجود داشته و شرکت های بیمه با دریافت حق بیمه اضافی، تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را می افزایند.
خسروجردی خاطرنشان کرد: تعهدات بیمه شخص ثالث امسال حداقل ۱۱ میلیون تومان است که اگر بیمه گذاران تمایل داشته باشند می توانند این مبلغ را افزایش بدهند که اگر در زمان وقوع حادثه خسارتی بیشتر از این به خودرو های دیگر وارد کردند بیمه گر جبران کامل خسارت را بر عهده داشته باشد.

این قانون، مصوب مجلس و تغییر آن به مجلس مربوط است
مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی در ارتباط با اینکه در چند سال گذشته و بخصوص امسال قیمت خودرو افزایش چند برابری داشته است؛ طوری که سقف ۲۲۰ میلیونی تعداد بسیار محدودی از خودرو را پوشش داده و باعث نارضایتی مردم شده است آیا قرار نیست تغییری در رویه موجود پرداخت خسارت رخ دهد؟ اظهار داشت: این قاعده قانون مصوب مجلس است و نمی توان خلاف آن عمل کرد ولی تا حدی که امکان داشته تفسیر شرکت های بیمه به نفع زیان دیدگان انجام می گیرد و پرداخت خسارت هم به بالاترین حد ممکن صورت می گیرد؛ اما اعمال تغییرات اساسی در این خصوص احتیاج به اصلاح قانون در مجلس دارد.

درخواست صنعت بیمه برای تغییر قانون
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه متقاضی اصلاح این قانون هستند و بدین منظور لایحه ای از راه دولت به مجلس عرضه گردیده است، اضافه کرد: این تقاضای صنعت بیمه هم است، چون که محاسبات این روش برای شرکت های بیمه هم دشوار و از طرفی باعث نارضایتی زیان دیدگان شده که این در نهایت به نفع شرکت های بیمه هم تمام نخواهد شد.

پیشنهاد بیمه چیست؟
خسروجردی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که با اعمال تغییرات در این ماده از قانون، بیمه گر مکلف باشد خسارت واقعی خودروی زیان دیده را (بدون توجه به اینکه خودرو ارزان قیمت است یا لوکس ) تا سقف تعهدات مالی الزامی و اختیاری مندرج در بیمه نامه‌ی مقصر حادثه محاسبه و پرداخت کند. این در شرایطی است که بر مبنای قانون حاضر اگر تعهد مالی خودرو مقصر در بیمه نامه مثلا ۵۰ میلیون تومانی باشد و به خودروی زیاندیده که غیر متعارف است ۳۰ میلیون تومان خسارت وارد شده باشد، شرکت بیمه باید طبق قاعده متناظر که توضیح داده شده عمل کند یعنی امکان دارد فقط ۱۰ میلیون تومان از خسارت وارده جبران شود که این با فلسفه بیمه همخوانی ندارد ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشود برای همه همچون شرکت های بیمه لازم الاجراست.
منبع:

1399/07/19
11:03:19
5.0 / 5
1576
تگهای خبر: انفجار , بیمه , حادثه , خسارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی