در گفتگوی تفصیلی با مهر مطرح شد؛

دولت ها به هلال احمر بعنوان یك باشگاه سیاسی نگاه نكنند

دولت ها به هلال احمر بعنوان یك باشگاه سیاسی نگاه نكنند به گزارش ایمن رها عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر اظهار داشت: دولت ها به هلال احمر بعنوان یک باشگاه سیاسی نگاه کرده و با این تصور که هلال احمر شبکه و نیرو دارد، اهتمام در بهره برداری سیاسی از آن کرده اند.خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: هلال احمر نهادی با بیش از یکصد سال سابقه است که فراز و نشیب های طولانی را پشت سر گذاشته است. طبق آخرین مطالعات افکارسنجی هلال احمر در زمینه سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از نهاد عمومی غیردولتی خوشنام مطرح گردیده است. برای شناخت جایگاه و ظرفیت های این نهاد مردم نهاد گفتگویی با سید حمید جمال الدینی عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر داشتیم که مشروح آن در ادامه می خوانید:
نظر شما درباب جایگاه و توجه به هلال احمر بعنوان نهادی که دارای سرمایه اجتماعی قدرتمندی است چیست؟
هلال احمر برخاسته از جمع نظر داوطلبان و ایجادگر تعادل هوشمندانه میان فرایندهای آمادگی و پاسخ است. در چند سال اخیر یا حتی شاید در چند دهه اخیر، باوجود توجه به آمادگی همچنان حرکت جمعیت هلال احمر بر محوریت پاسخ دهی بوده است. به واقع هلال احمر جمعیتی است که به انسان ها به دور از فرقه، مذهب، مقام، عنوان، سمت، جنسیت، نوع تفکر نگاه می کند و اساس و پایه کارهای خودرا خدمت به انسان ها تعیین می کند. آیا دیدید یک امدادگر در حین حادثه سوالی از مذهب و مقام آدم ها داشته باشد و بعد خدمت کند. امدادگر اول نجات می دهد و بعد خوشحال از اقدام نجات بخش خود است. لازم است این نگاه در ساختار ستاد هلال احمر نیز نهادینه شود.
سرمایه اجتماعی که منجر به خوش نامی هلال احمر شده یک محل مرجع است که بتوانیم از آن در یک شبکه توزیع که گسترش آن می توانند تا شعب خانه های هلال احمر و روستاها ادامه پیدا کند حاصل این نوع تفکر و خدمات داوطلبانه ای این است که افراد بدون چشم داشت برای رضای خداوند و حس و حال خوب و با هر انگیزه ای انجام می دهند. بدین سبب این سرمایه اجتماعی که منجر به خوش نامی هلال احمر شده یک محل مرجع است که بتوانیم از آن در یک شبکه توزیع که گسترش آن می توانند تا شعب خانه های هلال احمر و روستاها ادامه پیدا کند. با تکمیل این زنجیره و توسعه زیرساخت ها (براساس آمایش های بومی) از این الگو بهره برده و آنرا تعمیم بدهیم که در نهایت سرمایه اجتماعی که با اهمیت ترین مؤلفه آن اعتماد است، ارتقا پیدا کند.
بنابراین توجه به هلال احمر از چند بعد دارای اهمیت است. نخستین بعد، بعد سرمایه اجتماعی است. دومین بعد شبکه دار بودن است. سومین بعد تنوع خدمتی است. مثلاً در زمینه جوانان جز معدود واحدهای عملکردی است، یا در زمینه داوطلبان، سازمان داوطلبان هلال احمر جزو معدود واحدهای مؤثر عملکردی است. در زمینه درمان و توانبخشی به خاطر هزینه بر بودن برخی از زیرساخت ها، هلال احمر توانسته پیشگام اقداماتی باشد. همین طور در زمینه امداد و نجات، هلال احمر با توسعه پایگاه هایی که داشته در بخش زیادی از خدمات بعنوان معین حاکمیت و دولت وارد شده است. پس بخش زیادی از خدماتی که هلال احمر ارائه می دهد داوطلبانه محور و بر طبق بهره مندی از نیروهای داوطلب است.

در برخی موارد همین نگاه داوطلبانه به جمعیت هلال احمر منجر به لطمه و کم توجهی به آن شده، آیا شما این مسئله را تصدیق می کنید؟
بله درسته. هلال احمر با تاکید بر نیروهای داوطلب خیلی از وظایفش را انجام می دهد و چون هزینه تمام شده خدمتش بسیار کمتر از هزینه خدمات توسط نهادهای دیگر بوده همیشه مورد اقبال دولت ها قرار گرفته است. هر چند این مساله منجر به لطمه هایی شده. یعنی هزینه خدمت واقعی چالش هایی را به وجود آورده که این باید اصلاح گردد.
در حوزه بین الملل چه نظر و عقیده ای دارید؟ آیا کنش های امدادی و خدمت رسانی جمعیت هلال احمر در سطح امور بین المللی سیاست ما مورد اقبال دولت ها واقع شده است؟
به طور کلی هلال احمر ظرفیتی خوبی در زمینه بین الملل دارد و در دیپلماسی بین الملل و دیپلماسی عمومی یک پیامرسان به حساب می آید که عقبه ای از نوع تفکر و تمدن ایرانی اسلامی در وجودش نهادینه است. اگر یک جایی بخواهیم از ارزش هایمان را که برخاسته از تمدن ایرانی و اسلامی است، صحبت نماییم این مسئله در اصولی که در هلال احمر ساری و جاری است به خوبی قابل بیان است. از بعد دیگر موضوع ارتقای تاب آوری جامعه مورد توجه است خصوصاً در دهه های اخیر یکی از نهادهایی که به سبب تنوع فعالیت ها و حضور داوطلبانه در بحران ها داشته، ظرفیت بسیار خوبی را ارتقای تاب آوری به وجود آورده است. این بعد دیگری است که هلال احمر را متمایز از نهادهای دیگر می کند.
در واقع به این معناست که مجموعه هلال احمر عاملی مهم در ایجاد جامعه ای تاب آور است یا در کنار سایر نهادها به این مسئله دست می یابد؟
اصولاً نهادها و ساختارهای مختلف یکی از نقش های تسهیل گری، مدافع گری، فرماندهی و رهبری دارند، کمتر جایی مانند هلال احمر هر ۴ نقش را شرح وظایف و ماموریتش تعبیه کرده و به آن عمل می کند. یعنی هلال احمر این ظرفیت را دارد که ۴ بعد را در یک ساختار در کنار هم قرار دهد.
آیا تا حالا دولت ها توانسته اند از این ظرفیت عظیمی که در هلال احمر وجود دارد به درستی استفاده کنند؟
ببینید متأسفانه هلال احمر از دید سیاست گذاران و برنامه ریزان بعضاً ذیل یا قسمتی از یک ساختار وزارتخانه یا جزئی از ساختار دولت تعریف شده است و این نگاه به دوره ای برمی گردد که قسمتی از کارهای محموله آن، بصورت ادغام شده با سایر نهادهای دولتی انجام می شد. البته قابل تاکید است که در دو برهه تحت فشار ادغام قرار گرفته بود و برخی هنوز این تفکر ادغام را دارند ولی با نگاه شخص رهبری چه در زمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری این مجموعه مستقل به خدمت خود ادامه داده است و این باید در نگاه دولتمردان وجود داشته باشد.
در حال حاضر هلال احمر بعنوان بزرگترین سمن رسمی کشور فعال است و این یعنی حاکمیت با تکیه به مردم کارها را به آنان واگذار کند انتظار از ما بعنوان نماینده امدادگران، از دولت این است که هلال احمر بصورت مستقیم و باتوجه به خاصیت های خاص، خصوصیات و الزامات خودش بعنوان یک نهاد عمومی، خیریه، غیرانتفاعی و مردم نهاد دیده شود و بتواند نقش پیشگامی و رهبری در توسعه سایر سازمان های مردم نهاد داشته باشد. در حقیقت هلال احمر می تواند تبلور رشد و ارتقای سمن ها یا NGO ها باشد که در قوانین به آن اشاره شده است.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از زمینه های واگذاری امور به دست مردم از حاکمیت ها و دولت ها تقویت سمن ها است. هم اکنون هلال احمر بعنوان بزرگترین سمن رسمی کشور فعال است و این یعنی حاکمیت با تکیه به مردم کارها را به آنان واگذار کند. در حقیقت هلال احمر یک نظام مردم سالاری داوطلبانه بر طبق آموزه های انسانی و دینی است و مردم سالاری داوطلبانه بر طبق آموزه های انسانی در هلال احمر متبلور است. بدین سبب می توان به این مساله بعنوان یک نهاد مستقل و غیر وابسته توجه داشت. در طول دهه های مختلف کمتر به این مساله از طرف سیاست گذاران توجه شده است. بر فرض آشنایی با این ظرفیت، به خاطر ماموریت های خاصی که در زمان حوادث برجسته شده از چنین نقش هایی غافل شده ایم و این ظرفیت بالقوه که قابلیت تبدیل به بالفعل را دارد یا بعضاً بالفعل است و مورد توجه واقع نشده است. نگاه به هلال احمر نگاه به کوه یخی است که تنها قله آن دیده شده ولی آن دامنه عمیقی که در داخل آب قرار گرفته مغفول مانده است.
درباره مسائل و مشکلات جاری هلال احمر چه عقیده ای دارید؟
بخشی از مشکلات برخاسته از مشکلات جامعه است. بالاخره زمانی که از مشکلات معیشتی صحبت می نماییم، مشکلات معیشتی هلال احمر هم جدا از آن نیست. برای اینکه به کارمندان، امدادگران و نجات گران هلال نیز مرتبط می باشد. اما بعضاً به خاطر عدم توجه به این مجموعه خاص با خصوصیات و ظرفیت های منحصر به فرد، جهشی که در این سرمایه نهفته است به فراموشی سپرده می شود و نگاه های دولتی بر آن غالب می شود و در دل قوانین گرفتار یک پارادوکس شود. یک تناقض بین یک نهاد عمومی خیریه عام المنفعه و از طرفی یک نهاد با ساختاری دولتی وابسته به یک مدیریت یا وزارتخانه خاص که یک خدمتی را به نمایندگی از دولت ارائه می کند که این تناقض منجر به لاینحل بودن بخشی زیادی از مشکلات شده است.
یعنی معتقدید که مردمی بودن این نهاد مورد غفلت واقع شده و دولت بصورت انحصاری بر آن مدیریت و نظارت دارد؟
بله درست است به رغم این که در نحوه شکل گیری این مجموعه، نگاه مردم حاکم بود و از پایین ترین سطح در هلال احمر یعنی هیئت های اجرائی تا شورای عالی به نگاه مردم توجه شده و منابع درآمدی، بودجه و مدیریت آن با نگاه خیریه بودن، غیرانتفاعی بودن یک سازمان مردم نهاد بودن برعهده خودش قرار گرفته است، اما در عمل این اتفاق نمی افتد و بخش اعظمی از این الزامات مردم سالاری بر روی کاغذها نقش می بندد. هر چند این اشکال بر قوانین، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اساسنامه ها نیست، بلکه اشکال در نوع نگاه است.
می توان گفت انتخابات قوی و پرشور داخلی هلال احمر مقدمه ای برای حضور قوی در جامعه است؟
بله دقیقاً. انتخابات مسیری است که در هلال احمر نهادینه شده و همیشه حضور و مشارکت در انتخابات داخلی هلال احمر را اعضای آن تجربه کردند و تجربه نشان داده است هر زمانی که هلال بعنوان یک نمونه، حضور موثرتری از امدادگران و داوطلبان در انتخاباتش داشته است در نتیجه مجموعه قوی تر، شورای عالی منتخب قوی تر داشته و اصولاً توانسته مطالبات را بصورت موثرتری پیگیری کند و متناسب با همین، رییس جمعیتی که پیشنهاد داده شده، خاستگاه قوی تری داشته و نگاه سیاست مدار ما هم تأثیرگذار بوده است.
آیا این مسئله با انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری نیز در ارتباط است؟ یعنی حضور در انتخابات می تواند بر مطالبات جمعیت هلال احمر تأثیر بگذارد؟
باید از تمام ظرفیت هایمان برای شناخت ظرفیت های هلال احمر و پافشاری برای رفع مشکلات داخلی آن استفاده نماییم و فرض را بر این نگذاریم که همه مردم مجموعه هلال احمر را می شناسند واقعیت این است که باید در انتخابات مشارکت نماییم. یعنی نمی گردد مثلاً در انتخابات داخل جمعیت مشارکت نماییم، ولی هلال احمر را جزیره ای جدا از بقیه ساختارها بدانیم. برای اینکه یکی از ظرفیت های تبلور افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، مشارکت است و هر چه مشارکت را بالا ببریم همبستگی و پیوستگی قوی تر ایجاد می شود. وظیفه ما این است که حضور مؤثری داشته باشیم. برای اینکه اگر حضور مؤثری نداشته باشیم بعدها نمی توانیم مطالبه گری نتیجه بخشی داشته باشیم. ما باید از تمام ظرفیت هایمان برای شناخت ظرفیت های هلال احمر و پافشاری برای رفع مشکلات داخلی آن استفاده نماییم و فرض را بر این نگذاریم که همه مردم مجموعه هلال احمر را می شناسند. این نکته بسیار مهمست که ممکنست شناخت ناکافی منجر به تصمیم گیری اشتباه بشود. هر چه هلال احمر بجای اصل بودن در فرع و در ذیل مجموعه دیگری قرار گیرد، منجر به این می شود که بیشتر و بیشتر به حاشیه رانده شود و مشکلات آن نادیده انگاشته شود، اما اگر مجموعه هلال احمر در اصل ماجرا قرار گیرد، به مدیریت آن نیز بعنوان یک جز مستقل توجه می شود.
یعنی توجه به هلال احمر بعنوان یک نهاد مستقل و اصل همیشه مغفول مانده است؟
به عقیده من بررسی سوابق و پیشینه نشان داده است اگر هلال در دوره ای محل توجه بوده به خاطر بعضاً اتفاقات ناگواری بوده که در آن زمان رخ داده است و دولت ها مجبور به تفویض اختیار شدند. اصولاً توجه به ظرفیت هایش بعنوان یک اصل نبوده، بلکه بعنوان یک فرعی یا در دوران رخداد یک بحران بوده است. حتی می بینیم در طول دوران ها به خاطر نبود شناخت ظرفیت هایش در پروسه انتخاب، نگاه نخبگانی و یک نگاه لطمه شناسی دقیق بر مجموعه هلال احمر صورت نگرفته و منجر به این شده که نه فقط سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا نکند، بلکه منجر به کاهش سرمایه اجتماعی نیز بشود. نمی توان ظرفیت های درونی یک مجموعه را ناشناخته گذاشت و به آن فرصت شکوفایی توانمندی هایش را نداد و بعد انتظار داشت که آن ساختار تاب آور نیز باشد.
به نظر شما نقش سیاست های دولت در حوزه رشد نیافتن ظرفیت های هلال احمر چقدر تأثیرگذار بوده است؟
یکی از اشتباهاتی که در دولت ها رخ داده نگاه اشتباه به هلال احمر بوده است. در حقیقت به آن بعنوان باشگاه سیاسی نگاه شده است و با این تصور که هلال احمر شبکه، ساختار و نیرو دارد پس می توانیم عنداللزوم در انتخابات از آن استفاده نماییم، اهتمام در بهره برداری سیاسی از آن کرده اند. شاید قسمتی از این ظرفیت نیز در انتخابات برای یک گروه خاصی به کار رفته، اما اگر ما نگاه بین المللی به این مجموعه داشته باشیم، بطور قطع غیرسیاسی کردن هلال احمر و تخصصی کردن و ارتقای آن بر پایه توانمندی، اثربخشی بیشتری از اهداف خاص دولت ها باید باشد.
این اتفاق را در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم چطور می بینید؟
اگر دولت ها نگاه عمیقی به این مساله داشته باشند، بجای استفاده مقطعی و حزبی از هلال، نگاه کاملاً تخصصی بر آن می کنند، برای اینکه هلال احمر می تواند سرمایه اجتماعی را زیاد کند و مولد ساز اجرای برنامه های دولتی باشد دغدغه مشترکی که بین همه نامزدها وجود دارد، ارتقای سرمایه اجتماعی است. همه به دنبال اعتماد هستند که بتوانند انسان دوستی و محبت را ترویج دهند. برای اینکه هر دولتی با هر شعاری، ارتقای سرمایه اجتماعی را راهکاری برای کاهش هزینه های اجرای برنامه هایش می داند و این افزایش سرمایه اجتماعی موتور مولدش هلال احمر و فعالیت داوطلبانه و انسان دوستانه است.
پس اگر دولت ها نگاه عمیقی به این مساله داشته باشند، بجای استفاده مقطعی و حزبی از هلال، نگاه کاملاً تخصصی بر آن می کنند. برای اینکه هلال احمر می تواند سرمایه اجتماعی را زیاد کند و مولد ساز اجرای برنامه های دولتی باشد. بعنوان مثال اگر هلال احمر را باشگاه سیاسی نماییم فرض نماییم و بخواهیم همه داوطلبان و امدادگران به ما رأی بدهند، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون رأی جمع می شود. اما زمانی بوسیله تقویت هلال احمر و آرامشی که در جامعه بوجود می آورد اصول هفتگانه و تسکین آلام بشری را ارتقا می دهیم و می توانیم ضریب نفوذی برای خودمان در جامعه ایجاد نماییم. در حقیقت با سیاسی کردن این نهاد در نهایت بتوانیم ۴۰۰ هزار رأی کسب نماییم. اما اگر به فعالیت ها و تمام ظرفیت های آن دقت کنیم حتی اگر دنبال رأی نیز باشیم دارای ۵ میلیون رأی می شویم.
در واقع بارها نهادهای دولتی وقتی فهمیدند هلال احمر سرمایه اجتماعی، امدادگر و داوطلب و پایگاه دارد تلاش کردند بجای دست گیری و سرمایه گذاری، آنرا تبدیل به ریال کنند (یعنی نقدش کنند).
یعنی معتقدید سرمایه اجتماعی هلال احمر مثل یک کالای باارزش تلقی می شود؟
هر دولتی که نگاهش به هلال احمر در کوتاه مدت ریالی کردن سرمایه اجتماعی و تبدیل آن به یک باشگاه هواداران باشد در نهایت بیشترین لطمه را می بیند بله این اتفاق در برهه های مختلف افتاده است و بجای ارتقای سرمایه اجتماعی به نقد کردن (تبدیل به ریال) آن پرداخته اند تا برای منافع حزبی از آن جایی که این سرمایه گذاری زود بازده بوده، تامین شود و یا این سرمایه را برای اهداف خودشان یا دسته یا حزب و یا گروه شان در کوتاه مدت نقد کنند. به هر حال هر دولتی که نگاهش به هلال احمر در کوتاه مدت ریالی کردن سرمایه اجتماعی و تبدیل آن به یک باشگاه هواداران باشد در نهایت بیشترین لطمه را می بیند و دقیقاً بیشترین لطمه هلال احمر زمانی رخ می دهد که اولاً سیاست مداران جایگاه هلال احمر را نشناختند و ثانیا سرمایه اجتماعی آنرا به نفع خود به کار بسته اند. برای اینکه خروجی این دو مورد منجر به ناپایداری و بی ثباتی منابع مالی و امکاناتی هلال احمر و دور ماندن از اهداف اصلی و ضعف مدیریتی می شود. و نکته ای که در این میان حائز اهمیت می باشد که هلال احمری ها حافظه بسیار قوی در تحلیل این مسائل دارند و باوجود فراموشی دولتمردان؛ هلال احمری ها هیچ گاه یاران روزهای سخت و کسانی که نگاه حمایتی به این مجموعه و سرمایه اجتماعی اش داشته اند فراموش نمی کنند
با این تفاسیر حضور و نقش هلال احمری ها را در انتخابات چگونه تحلیل می کنید؟
منِ هلال احمری یک امدادگرام یک داوطلبم یک آدم آزادم. مهم نیست که دوستدار کدام نامزد هستم، مهم این است که هر جزئی از هلال احمر می تواند در برنامه نامزدها مروج جایگاهی که در آن قرار دارد، باشد. اگر هر کدام از هلال احمری ها بتوانند ظرفیت مجموعه را برای سایر افرادی که با آنها کار می کنند، تشریح کنند و مسیر مطالبه گری را فراهم آورند، می توان هلال احمر را بعنوان یک اولویت مهم در برنامه ها لحاظ کرد. بعنوان مثال چرا سلامتی برای همه نامزدها یک اولویت است و در مورد سلامت حرف می زنند؟ برای اینکه پنل ریالی دارد و قابل لمس در جیب مردم است. اما به علت این که خدمات هلال احمر مستقیماً اثر ریالیش قابل لمس نیست، کمتر به آن توجه می شود. باید این نکته را در نظر داشت که اثر ریالی خدمات هلال احمر کمتر از اثرات ریالی حوزه درمان نیست.

چه امتیازات و توجهاتی از طرف دولت ها باید صورت گیرد تا مجموعه هلال احمر به هدف بنیادی خود نائل شود؟
همانطور که گفتم جمعیت هلال احمر یک سمن است، اما تا حالا نتوانسته فضای گفتمانی تولید نماید و در بستر آن خدمات محوله حاکمیت را به ثمر رساند و با تاکید بر توان و ظرفیتش فراتر از خواسته های حاکمیت به ارائه خدمت همت گمارد. عاملی که سبب شده جمعیت هلال احمر در ساختار حاکمیت مورد کم توجهی قرار گیرد و به تنوع و تکثیر تیم های مدیریتی گرفتار شود، نبود جدیت در اجرای الزامات حاکمیتی با یک استاندارد و چارچوب منطقی و منسجم است.
در دو سال قبل شرایط کرونا و تحریم های ظالمانه بر اقتصاد و همه نهادها تأثیر منفی گذاشته است که هلال احمر از این قاعده مستثنی نبوده است اما در رأس تشکیلات هلال احمر یعنی در شورای عالی ۴ نفر از منتخبان رییس جمهور نیز حضور دارند که این حضور یعنی جایگاه جمعیت هلال احمر ویژه است بدین سبب انتظار ما این است که رییس جمهور که سه نماینده در شورای عالی دارد بیشتر به مطالبات جمعیت هلال احمر که یکی از وظایف بسیار مهمش مدافعه گری و مطالبه گری از حقوق مردم، خصوصاً اقشار لطمه پذیر و افراد در معرض خطر است اهمیت بدهد.
به نظر شما چرا منابع درآمدی جمعیت هلال احمر پایدار نیست و صدها چرای دیگر که اینها چند عاملی است و وابسته به یک عامل نیست؟
اگر شناخت، شفافیت و صداقت وجود داشته باشد، تغییر جایگاه جمعیت هلال احمر در حاکمیت و دولت رخ می دهد درست است که نگاه دولت ها ماهیتاً تأثیرگذار بوده، اما نمی توان فقط قسمتی از یک شی ء آلوده و کثیف شده را تمیز کنید و سایر بخش های را رها کنید! می دانید که اگر جزئی از یک شیء کثیفی، تمیز شود، سایر قسمت هایش بیشتر برجسته می شود. در مورد دولت ها نیز اینطور است و تا شرایط نباشد، شفافیت رخ نمی دهد. عامل دوم شناخت است. به این معنا که تا شناخت کامل نباشد و ظرفیت لازم وجود نداشته باشد، نمی توان به بهبود وضعیت این نهاد امیدوار بود. به بیانی اگر شناخت، شفافیت و صداقت وجود داشته باشد، تغییر جایگاه جمعیت هلال احمر در حاکمیت و دولت رخ می دهد. در این صورت است که می توان ما به ازای هزینه هایی را که هلال احمر صرف اجرای دستورات و امور محوله دولت ها می کند را به اهداف و کارهای داوطلبانه و انسان دوستانه اش اختصاص دهد. این نقطه دارای ارزش است. به این معنا که من یک فعالیت امداد و نجاتی را برای دولت انجام دهم یا برای مثال در دوران شیوع بیماری کرونا وظیفه ای را بر عهده بگیرم و ۲۰ درصد بیشتر از اعتبار تعریف شده را از دولت ستاندن کنم و آنرا صرف حل مسئله کنم و ما به ازایش را به امور دیگری تخصیص دهم. این دارای ارزش است.
یعنی دولت ها باید چه سیاستی را برای اثربخشی بیشتر جمعیت هلال احمر در جامعه اتخاذ کنند؟
دولت ها باید امورشان را به سمن ها واگذار می کنند و بر آن نظارت غیرمستقیم دارند و این راهبرد مقدمه انتقال حاکمیت از دولت به مردم است. البته در قسمتی از نهادها مانند نهادهای سرمایه گذاری یا سازمان بورس و اوراق بهادار این جابه جایی به درستی صورت نگرفته است، اما در هلال احمر تا حدودی این اتفاق به درستی رخ داده است. در مجموع لازمه این مقصود صداقت، شفافیت و شناخت است. در حقیقت شما در جایگاه دولت باید بشناسی، شفاف هم باشی و بدانی قسمتی از این خدمات را با چه الزامی به سمن ها واگذار می کنی و در عین حال با بهای تعیین شده و نظارتی دقیق درصدی را به یک مجموعه ای اختصاص بدهی که علاوه بر صرف آن در امور محوله، مابه التفاوت آن صرف کاهش لطمه ها و ارتقای سرمایه اجتماعی شود. برای اینکه یکی از مؤلفه های مهمی که دولت ها باید بدان توجه نمایند، افزایش سرمایه اجتماعی است.
در واقع دولت ها همیشه به دنبال خدمات قابل لمس هستند مانند امداد، نجات، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی، اما سرمایه اجتماعی به علت ناملموس بودن نادیده انگاشته می شود و ضرورت دارد برای ارتقای آن به جمعیت هلال احمر بعنوان یک بانک سرمایه اجتماعی نگریسته شود و در حقیقت به آن بعنوان یک صندوق سرمایه گذاری سرمایه اجتماعی توجه نمایند. البته این توجه نیازمند تمرکز مجموعه دولت به هلال احمر است و نه یک نفر، یعنی از جزئی ترین فردی که در ستاد انتخابات فعالیت می کند تا رییس جمهور منتخب، همه باید در این تغییر شناخت نقش بازی کنند.


منبع:

1400/03/27
11:20:10
5.0 / 5
330
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی