در گفت وگو با ایمن رها مطرح شد

اعلام حداقل امتیاز برای بهره مندی از امریه فناورانه

اعلام حداقل امتیاز برای بهره مندی از امریه فناورانه به گزارش ایمن رها مسؤول نظام وظیفه تخصصی مرکز شرکت‎ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از اجرای طرح امریه شرکت های دانش بنیان را ماندن افراد کلیدی در این شرکتها دانست و اظهار داشت: بر این اساس برای امریه سالی 750 نفر و برای انجام پروژه جایگزین خدمت 150 نفر از نخبگان فناور از طرف معاونت علمی به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می گردند.


به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، بر اساس تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح و پیرو دستورالعمل استفاده از خدمت کارکنان وظیفه در شرکت های دانش بنیان، شیوه نامه ای با نام "بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی" دراین زمینه تدوین شد که برمبنای آن متقاضیان می توانند از تسهیلات کارکنان وظیفه مامور (امریه سربازی) در شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.
بر این اساس تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای نخبگان فناور به سه صورت "پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری"، "پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان" و "امریه در شرکت دانش بنیان" پیگیری می شود.
بر این اساس مشمولان این تسهیلات با معرفی مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، دوره خدمت نظام وظیفه خود را، مشتمل بر "دوره آموزش نظامی" و "انجام خدمت (امریه سربازی) در شرکت دانش بنیان" طی کرده و کارت اختتام خدمت دریافت می کنند.
هر یک از شرکت­ های مشمول می تواند حداقل یک نفر و به ازای هر ۶ میلیاردریال فروش سالیانه (بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی) یا به ازای هر ۱۰ نفر کارکنان شاغل تمام وقت در شرکت (بر اساس آخرین لیست بیمه شرکت)، یک نفر دیگر را با شرایط شیوه نامه معرفی نماید. این سهمیه تا سقف ۳ نفر برای هر شرکت دانش بنیان در سال و برای مدت یک سال (سال شمسی) تعیین می شود و فقط برای همان سال قابل استفاده می باشد، سهمیه شرکت برای سالهای بعد به همین صورت قابل استفاده خواهد بود.
در این شیوه نامه همین طور برمبنای حضور فرد در شرکت دانش بنیان امتیازاتی تحت عنوان "امتیاز فناورانه" تعیین شده است که باتوجه به امتیازبندی متقاضیان باید حداقل۸۰ امتیاز از جدول فعالیت فناورانه در شرکت کسب کنند.
امتیاز بندی نخبگان فناوری به این شرح است:
فعالیت فناورانه کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری توضیحات فعالیت تمام وقت شرکت دانش بنیان تا۱۳۰امتیاز تا ۱۴۰امتیاز تا۱۵۰امتیاز به ازای هر ماه مالیات ۷ امتیاز(با توجه به سوابق بیمه فرد) عضویت در هیات مدیره شرکت تا ۱۰۰ حداقل ۹ ماه و هر ماه ۴ امتیاز (در مدت زمان مدیر عاملی اعضا امتیاز عضویت هیات مدیره برای فرد محاسبه نمی شود) مدیر عامل شرکت دانش بنیان تا ۱۵۰ حداقل ۹ ما و هر ۶ ماه امتیاز (مدت زمان مدیریت فرد برمبنای آگهی روزنامه رسمی است) عضویت در هیات مؤسس شرکت دانش بنیان تا ۲۰ امتیاز نخستین دوره تشکیل شرکت عضو باشد شرکت دانش بنیان (محل کار) تا ۲۰ امتیاز هر ۳ میلیاردریال فروش، ۵ امتیاز وضعیت تایید شرکت دانش بنیان - در صورتیکه فرد هم اکنون در یکی از شرکت های دانش بنیان نوع یک فعال باشد، ۱۵ امتیاز وضعیت تاهل و فرزند - در صورت تاهل فرد متقاضی، ۵ امتیاز و به ازای هر فرزند ۱۰ امتیاز مهلت ارسال و تایید مدارک برای هر اعزام در سال به شرح زیر است:


جزئیات بهره مندی نخبگان فناور از امریه دانش بنیان ها
ایمان اعیانی، مسؤول نظام وظیفه تخصصی مرکز شرکت‎ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت و گو با ایسنا، اجرای امریه دانش بنیان ها را برمبنای انعقاد تفاهم نامه ای میان ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و اضافه کرد: بر این اساس برای افرادی که نخبه فناور شناخته می شوند و در شرکت های دانش بنیان بعنوان افراد کلیدی مشغول به فعالیت هستند، شرایطی فراهم گشته است تا بتوانند دوره نظام وظیفه را بصورت "امریه" و یا "انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت" طی کنند.
وی با اعلان اینکه این دو طرح برای نخبگان فناور از سال ۱۳۹۷ اجرائی شده است، اظهار نمود: باتوجه به تعامل و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سالانه ظرفیت هایی دراین زمینه مشخص شد، به این صورت که در امریه سالی ۵۰۰ نفر از این افراد را به نیروهای مسلح معرفی نماییم.
اعیانی با اعلان اینکه این میزان برای سال ۱۴۰۰ به ۷۵۰ نفر بالا رفته است، تصریح کرد: پروژه جایگزین خدمت نیز ۱۰۰ نفر تعیین شد که این میزان به ۱۵۰ نفر ارتقاء یافت و بر این اساس سالانه ما ظرفیت هایی برای معرفی واجدین شرایط در امریه و انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت داریم که هم اکنون برای امریه حدود ۷۵۰ و برای انجام پروژه جایگزین خدمت ۱۵۰ نفر می شود.
مسول نظام وظیفه تخصصی مرکز شرکت‎ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به پروسه جذب مشمولان در این طرح ها توضیح داد: افرادی که هم اکنون در شرکت های دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند و بعنوان فرد کلیدی آن شرکت شناخته می شوند، در داخل سامانه بنیاد ملی نخبگان به نام "سینا" به نشانی: (http: //sina.bmn.ir) درخواست خودرا برای این منظور ثبت می کنند و ما برمبنای شرایطی، این درخواست ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.
اعیانی، افزود: در این بررسی ها در گام اول عملکرد و وضعیت شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار می گیرد که آیا این شرکت توانایی جذب نیروی متخصص را دارد یا خیر؟. این شرکتها هر چند که در گذشته پروسه دانش بنیانی خودرا طی کرده اند، ولی زمانی که فردی درخواست امریه خودرا برای ما ارسال می کند، ما درباب شاخص هایی چون محصولات دانش بنیان تولید شده، سطح و رتبه شرکت، بلوغ آنها، وضعیت سالنامه مالیاتی آنها و همین طور عملکرد بیمه ای و پایداری شرکتها باردیگر ارزیابی را انجام می دهیم.

امتیاز فناورانه نخبگان فناوری
اعیانی تصریح کرد: از طرف دیگر افراد متقاضی نیز باید دارای شرایطی باشند که برمبنای آن افراد امتیازبندی می شوند. بر این اساس برمبنای مدت زمان حضور فرد متقاضی در شرکت دانش بنیان، دارا بودن بیمه در شرکت و سمت فرد در شرکت، به آنها امتیازاتی داده می شود که به آن "امتیاز فناورانه" گفته می شود.
بگفته وی در این ارزیابی ها مجموع امتیازات فرد جمع می شود و در صورتیکه فرد حد نصاب امتیاز را کسب کند، فرد بصورت امریه و یا پروژه جایگزین خدمت به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهد شد.
مسؤول نظام وظیفه تخصصی مرکز شرکت‎ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هدف از اجرای این طرح را ماندن افراد کلیدی در شرکت های دانش بنیان دانست و اشاره کرد: در این طرح سطح تحصیلات نیز مد نظر گرفته شده است، به شکلی که باید مدرک متقاضیان بالاتر از لیسانس در حد فوق لیسانس و دکتری باشد.
اعیانی افزود: دانشجویانی که می خواهند از این طرح بهره مند شوند، لازم است که در شرکت های دانش بنیان فعال شوند؛ چونکه ما زمانی نخبه فناور بودن افراد را احراز می نماییم که علاوه بر دارا بودن یکسری مشخصات علمی، دارای مزیت های فناورانه نیز باشند. مزیت فناورانه آنها زمانی احراز می شود که آنها در شرکت های دانش بنیان مشغول به فعالیت باشند.

مراحل درنوردیدن امریه برای نخبگان فناور
اعیانی با اشاره به روند درنوردیدن امریه دانش بنیان‎ها، اضافه کرد: فرد پس از گذراندن دوران آموزشی (یک ماه آموزشی و ۲۳ ماه خدمت) در داخل شرکت دانش بنیان حضور تمام وقت داشته باشد.
وی افزود: طرح پروژه جایگزین خدمت به این صورت است که پس از احراز نخبگی فرد و معرفی وی به نیروهای مسلح بعنوان نخبه، پروژه ای برای فرد تعریف می شود که یا باید در داخل صنایع دفاعی کشور اجرائی شود و یا در داخل شرکت دانش بنیان پروژه تعریف خواهد شد که این پروژه در امتداد محصولات آن شرکت خواهد بود.
مسؤول نظام وظیفه تخصصی مرکز شرکت‎ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر این که فرد در طرح پروژه جایگزین خدمت باید در مدت ۱۴ ماه آن طرح را اجرائی کند، تصریح کرد: در معاونت علمی، بعد از آن که برای این دسته از افراد که پروژه تعریف می شود، مدیریت پروژه صورت خواهد گرفت، به این صورت که داوری برای فرد تعیین خواهد شد و داوران بصورت ماهانه گزارش روند کار را دریافت و با وی جلساتی برگزار می کنند تا پروژه تعریف شده به خروجی نهایی برسد.
وی با اعلان اینکه ممکنست این پروژه از ۱۴ تا ۱۹ ماه زمان نیاز داشته باشد، تصریح کرد: برای افرادی که در امریه هستند، بیمه آنها، همانند سایر سربازان، بیمه نیروهای مسلح است و حقوق آنها توسط شرکتها پرداخت می شود که بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون است. افرادی که در طرح پروژه جایگزین خدمت هستند، حداقل حقوق آنها دراین زمینه است و شرکت باتوجه به فعالیت آنها در پروژه می تواند حقوق و مزایای بیشتری به آنها پرداخت کند.
بگفته وی از طرف معاونت علمی هر ماه حدود ۵۰ نفر در قالب امریه و برای طرح پروژه جایگزین خدمت نیز بصورت سالانه به نیروهای مسلح معرفی می گردند که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر است.
اعیانی افزود: افراد برای بهره مندی از طرح امریه ۳ ماه پیش از اعزام، مهلت دارند تا تقاضای خودرا برای ما ارسال نمایند و ما پس از امتیازبندی به آنها اعلام خواهیم کرد که در کدام ماه به خدمت اعزام شوند.
منبع:

1400/05/31
23:36:09
5.0 / 5
241
تگهای خبر: آموزش , بیمه , تخصص , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی