آرشیو مطالب : گازگرفتگی


۱۹۷ مسمومیت و ۷ مرگ با مونوكسید كربن طی سه روز

۱۹۷ مسمومیت و ۷ مرگ با مونوكسید كربن طی سه روز

گازگرفتگی جان پدر و فرزند خردسالش را گرفت

گازگرفتگی جان پدر و فرزند خردسالش را گرفت

مرگ پیرمرد 70 ساله محلاتی در اثر گازگرفتگی

مرگ پیرمرد 70 ساله محلاتی در اثر گازگرفتگی

مرگ ۶۹ نفر به سبب گازگرفتگی در مهر و آبان

مرگ ۶۹ نفر به سبب گازگرفتگی در مهر و آبان

گازگرفتگی دانش آموزان در مشهد

گازگرفتگی دانش آموزان در مشهد
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی